Meyer Bridge Type Indicator (MBTI)

De 16 MBTI-persoonlijkheidstypes van MBTI

The Myers-Briggs Type Indicator® (MBTI®) Stap I is gebaseerd op de persoonlijkheidstypetheorie van Carl Jung en geeft uw persoonlijkheid weer op basis van vier dimensies:

  • Waar richt u uw aandacht op - Extraversion (E) of Introversion (I)
  • Hoe neemt u informatie op? – Sensing (S) of INtuition (N)
  • Hoe neemt u beslissingen? – Thinking (T) of Feeling (F)
  • Hoe gaat u om met de wereld om u heen?– Judging (J) of Perceiving (P)

De vier letters die uw persoonlijkheidstype weergeven, helpen u om uzelf en de interactie met anderen te begrijpen. Om erachter te komen wat uw MBTI-type is, dient u de MBTI-vragenlijst (digitaal) in te vullen en een feedbacksessie te ondergaan met een gekwalificeerde MBTI-professional.

Ik ben gecertificeerd MBTI trainer en ik heb mijn ervaring opgedaan door gedurende 10 jaar als trainer te werken bij opleidingsinstituten. Ik heb verschillende leergangen en managementtrainingen begeleid voor (top)managers waarbij MBTI gebruikt werd als ontwikkeltool.

Kijk voor meer informatie over MBTI op:

https://www.opp.com/nl-NL/tools/MBTI/

http://www.myersbriggs.org/